NORMA EMISJI SPALIN EURO 7 MOżE WYMIEść Z RYNKU WIęKSZOść SAMOCHODóW Z SILNIKAMI SPALINOWYMI

© Provided by Spider's Web Norma emisji spalin Euro 7, nad którą trwają obecnie prace, to młot na silniki spalinowe. Jest tak rygorystyczna, że jej wymogi są prawie niemożliwe do spełnienia. Normy emisji spalin rządzą europejskim rynkiem. To one pchają producentów ku nowym rozwiązaniom, wymuszają rozwój. To one spowodowały wprowadzenie na stałe takich elementów wyposa...